Oglašavanje

Za više informacija kontaktirajte:Interaktivni oglasi d.o.o.
Livanjska 11
10000 Zagreb

tel: +385/1/5595 383
fax: +385/1/3840 700
gsm: +385/91/2363 802
mail: info@ad-net.hr
web: www.ad-net.hr